Nederlandse Rope Skipping Organisatie

NRSO: De Nederlandse Rope Skipping Organisatie

Datum: 10 februari 2015
Categorie: Algemeen

Algemene ledenvergadering

Op 8 maart 2015 houdt de NRSO haar Algemene ledenvergadering (ALV) in Maastricht. Bekijk hier de stukken voor de ALV.

Algemene ledenvergadering 8 maart 2015

Locatie: UWC Maastricht, Discusworp 65, 6225XP, Maastricht
Tijdstip: 15:00

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Goedkeuren verslag 2014
 4. Verslag van de secretaris
 5. Verslag penningmeester + begroting
 6. Samenstellen kascommissie
 7. Vaststelling contributie
 8. Wedstrijdseizoen 2015 - 2016
 9. Vaststelling huishoudelijk reglement
 10. Verkiezing bestuursleden, aftredend penningmeester Ivo Witkamp stelt zich herkiesbaar, eventuele tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 1 week van tevoren aanmelden bij het bestuur via info@nrso.nl
 11. Rondvraag
 12. Sluiting