Nederlandse Rope Skipping Organisatie

Nieuws

Datum: 03 maart 2014
Categorie: Algemeen

Algemene ledenvergadering

Op 15 maart 2014 houd de NRSO haar Algemene ledenvergadering (ALV) in Maastricht. Dit is de allereerst ledenvergadering die de NRSO doet en verwachten dat het een hele korte bijeenkomst wordt. Bekijk hier de stukken voor de ALV.

Algemene ledenvergadering 15 maart 2014

Locatie: UWC Maastricht, Discusworp 65, 6225XP, Maastricht
Tijdstip: 15:00

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Verslag van de secretaris (toegevoegd als bijlage I)
  4. Verslag penningmeester + begroting -> (toegevoegd als bijlage II)
  5. Vaststelling contributie (te vinden in het hh.reg.)
  6. Vaststelling huishoudelijk reglement (te vinden op de website www.nrso.nl )
  7. Samenstellen kascommissie -> KO??
  8. Verkiezing bestuursleden, aftredend voorzitter Mieke Hölscher stelt zich herkiesbaar, eventuele tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 1 week van tevoren aanmelden bij het bestuur via info@nrso.nl
  9. Rondvraag
  10. Sluiting